FAQ’s

Elk nieuwe lid start als Ashigaru (aspirant).

Om je patch te behalen word er naar verschillende aspecten gekeken. Een paar aspecten zijn o.a. je omgang met de andere leden en of je aan de NABV regels houdt.

Aanmelden ontgroeningstraject

Aanmelden gebeurd via de webshop. Kies in de webshop voor ” ontgroeningsprocedure ” ( dit vind je door bij ” all ” naast ” search ” te veranderen in evenementen/events ) en volg de instructies. . De aanmelding is nodig voor de GI event participatie registratie. Het tellen begint zodra je de goedkeuring heb ontvangen.

Niet geslaagd.

1. Binnen 2 jaar na goedkeuring aanmelding niet aan de eisen voldaan
2. De shoguns vinden je niet geschikt om te slagen.

Betekend automatisch opnieuw aanmelden en geen restitutie van het inschrijfgeld.

Eisen voor het behalen van de patch.

Na goedkeuring dient de ashigaru binnen 2 jaar aan de onderstaande eisen te hebben voldaan.

1. Het behalen van de GI theorie examen Hiermee toon je aan dat je weet hoe Gaijin Ichizoku organisatorisch in elkaar zit en waarvoor GI staat.
2. Het behalen van de BOSS patch volgens de normen van de NABV. Hiermee toon je dat je veilig en bewust om kan gaan met je replica.

3. 10 x meedoen aan een door de GI georganiseerde evenement. Zo weten wij hoe een ashigaru zich gedraagt. Willekeurige personen en alleen bekend bij de Shoguns houden de aspirant in de gaten en rapporteren aan de shoguns.

Aanleveren BOSS bewijs en aanvragen theorie examen

Via de website → contact → algemeen contact kan je een aavraag doen voor de theorie examen en / of een foto van jezelf met een BOSS patch aanleveren.

Tot slot

Na voldoen van alle eisen bepalen de shoguns uiteindelijk of de aspirant is gezakt, nog moet wachten of zijn patch krijg.

Category: Patch
Tag: patch