Konnichi wa

De Shoguns van Airsoft Team Gaijin Ichizoku heten jullie allen van harte welkom.

Wij zijn een Nederlandse airsoft team met leden verspreid over het hele land. Iedereen is welkom of je nou beginner, pro of gewoon nieuwsgierig bent.
Deze site zal tevens onze bezoekers en leden informatie bieden, kennis delen.

Wij wensen jullie een prettig verblijf hier op onze Gaijin Ichizoku site.

- Keigu -


 

1 day ago

Gaijin Ichizoku

Vandaag is de verjaardag BB beland bij

Cris O.

Gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag !
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Gaijin Ichizoku

Vandaag is de verjaardag BB beland bij

Willem T.

Gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag !
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Gaijin Ichizoku

Vandaag is de verjaardag BB beland bij

Stephan S.

Gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag !
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Gaijin Ichizoku
View on Facebook

3 weeks ago

Gaijin Ichizoku

Als voorzitter van Gaijin Ichizoku, heb ik altijd de eer om een nieuwjaarstoespraak te mogen schrijven.

As chairman of Gaijin Ichizoku, I always have the honor of being allowed to write to a new year's speech.

Terugkijkend op 2018 is mede door de adviezen van de leden veel ondernomen. Zo is er bijvoorbeeld veel gecentraliseerd waardoor ruis aanzienlijk werd verminderd, processen werden efficiënter en communicatie werd flink verbeterd. Er is er ook een start gemaakt met het vormen van een MILSIM afdeling met als doel de " border wars 2019 " .

Looking back on 2018 much has been undertaken this is partly due to the recommendations of the members. For instance, many things were centralized so the noise was reduced significantly, processes were more efficient and communication has improved. A start was also made with the forming of a MILSIM Department with the intention to participate with "border wars 2019".

Maar het " niet airsoft " vlak stond ook niet stil. Veel is er gedaan voor goede doelen en heeft het " wandelen " geleid tot een groep dat regelmatig zoals de activiteit al suggereert samen op de wandel gaat.

But the "non airsoft" part was also not standing still. Much has been done for charities and has led to a "hiking" group that regularly such as the activity suggests hikings together.

Tijdens de jaarlijkse opschoning hebben we afscheid moeten nemen van een paar leden maar grotendeels besloot toch bij Gaijin Ichizoku te blijven en het aantal nieuwe aanmeldingen is ook gestegen. We staan nu bijna op de 100 leden en zijn internationaal bezig.

During the annual cleanup, we have had to say goodbye to a few members but the majority decided to stay with Gaijin Ichizoku. Also there is an increase of number of new signups. Now we have almost 100 members and are internationally engaged.

Vooruit kijkend op 2019

Looking forward on 2019

Zullen we doorgaan met waarmee we in 2018 waren begonnen en er staat nog veel op de agenda.

We will continue with which we had begun in 2018 and there is much on the agenda.

Het versterken van de samenhorigheid, ( sportieve ) participatie en veiligheid zijn een paar van de hoofdlijnen voor 2019.

Strengthening the togetherness, (sporty) participation and safety are a few of the main lines for 2019.

Tot slot hoop ik dat er van alle activiteiten als vanouds vooral ( samen ) word genoten.

Finally, I hope that all activities will be enjoyed ( together ).

Het bestuur wenst iedereen een gelukkig 2019 toe.

The Board wishes everyone a happy 2019.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Gaijin Ichizoku

Gaijin Ichizoku,

Wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe !
... See MoreSee Less

View on Facebook