FAQ’s

Shoguns (Management)
Soedar a.k.a. Alfarom -> Bestuurslid & Webmaster & IT
Sugi a.k.a. Ednygma -> Penning meester & Evenementen organisatie
Martin a.k.a. MAC -> Voorzitter & organisatie achter de schermen
Eric a.k.a. Prime -> Vice-Voorzitter & organisatie Skirm/Trainingen/etc.

Daimiyo’s (Extended Management – Organisatie)
Sam a.k.a. Bonez -> Ondersteuning Event
Cris a.k.a. Master Chief-> Ondersteuning Training Coordinator
Binh a.k.a. Vassili -> Ondersteuning Webmaster
Jeroen a.k.a. Ruff -> Ondersteuning Events & Regio Coordinator
Bas a.k.a. Blitz -> Ondersteuning Regio Coordinator
Jos a.k.a. Boss -> Ondersteuning Regio Coordinator
Henry a.k.a. Paps -> Ondersteuning Regio Coordinator
Wouter a.k.a. Savage -> Ondersteuning Regio Coordinator & Wedstrijd Coordinator

Daimyo’s (Extended Management – Operations)
Eric a.k.a. Prime -> CO-01
Henry a.k.a. Paps -> CO-02
Wouter a.k.a. Savage -> CO-03
Bjorn a.k.a. Tink -> MILSIM
Henry a.k.a. Paps -> Squadleader Alpha
Bjorn a.k.a. Tink -> Squadleader Bravo
Wouter a.k.a. Savage -> Squadleader Charlie
Nick a.k.a. Mini-me -> Squadleader Echo
Jari a.k.a. Mini-me -> Squadleader Foxtrot

Als je vragen hebt over de G.I. neem dan contact op met de respectief persoon.

Category: Algemeen