FAQ’s

1. Toon respect voor anderen.
2. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen Gaijin Ichizoku.
3. Handel conform de regels die opgelegd zijn door de NABV (zie www.nabv.nl)…

1. Toon respect voor anderen.
2. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen Gaijin Ichizoku.
3. Handel conform de regels die opgelegd zijn door de NABV (zie www.nabv.nl).
4. Hou je aan de huisregels van Gaijin Ichizoku.
5. Afgekeurd wordt: discriminatie, pesten, intimidatie en zinloos geweld.
6. Meld duidelijke overtredingen bij het bestuur.
7. Accepteer de opgelegde straf opgelegd door de gezagdragers van Gaijin Ichizoku.
8. Communiceer open met elkaar.
9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag.
10. Ben aanspreekbaar over wangedrag.
11. Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen.
12. Wees voor bezoekers een goede gastheer en uiteraard ook als een goede gast.
13. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade.
14. Beeldmateriaal of gebeurtenissen van een lid kunnen gepubliceerd worden op het internet of enig ander medium. NAW gegevens zullen niet met derden worden gedeeld of in teksten worden gebruikt (wel afkortingen en pseudoniemen) mits hiervoor toestemming is gegeven.

Category: Algemeen